Venstres posisjoner 2011-15

Her kan du se en revidert oversikt over Venstres posisjoner i resten av fire års perioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


VENSTRES POSISJONER I KOMMUNESTYREPERIODEN 2011 – 2015
revidert 07.10.14

Kommunestyregruppa
1. Gunn-Torill Homme Mathisen
2. Bjørn Lindvig
3. Merete Haug (1. vara)
4. Finn Dale Iversen (2. vara)
5. Marianne Arctander (3. vara)
6. Mari Myhrene (4. vara)

Formannskapet (7 medlemmer)
•Gunn-Torill Homme Mathisen, varaordfører
•9. vara: Bjørn Lindvig

Planutvalg (7 medlemmer)
•Medlem: Merete Haug
•7. vara: Anne Sofie Riseng

Helse- og omsorgsutvalget (7 medlemmer)

•Medlem: Mari Myhrene

Oppvekstutvalget (7 medlemmer)
•2. vara: Jack Engen Nygård
•4. vara: Gunn-Torill Homme Mathisen

Klagenemnda
•1. vara: Finn Dale Iversen

Administrasjonsutvalget
•1. vara Gunn-Torill Homme Mathisen

Valgkomiteen
•Gunn-Torill Homme Mathisen
•Personlig vara: Bjørn Lindvig

KS Fylkesmøte

•1. vara: Gunn-Torill Homme Mathisen

Hurum Tomteseskap AS
Tomteselskapet eier en del eiendommer i Hurum og skal så snart som praktisk mulig legges innunder HEKF.

Styreleder: Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V)

Eldrerådet
•Varamedlem Inger Johanne Pettersen (V)

Skolenes og barnehagenes samarbeidsutvalg (SU)
•Folkestad skole – medlem Mari Myhrene (V)
•Tofte skole – varamedlem Gunn-Torill Homme Mathisen (V)
•Slingrebekken barnehage – varamedlem Marianne Arctander (V)

Kommunalt råd for funksjonshemmede

•Medlem Anne-Lise Pettersen (V)

Natur- og landbruksnemnda

•Varamedlem Mari Myhrene (V)
•Varamedlem Finn Dale Iversen (V)

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Representant ordfører Monica Vee Bratlie (H)
Vararepresentant varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V)

Vestviken 110 IKS
Representant Rune Abrahamsen (H)
Vararepresentant Gunn-Torill Homme Mathisen (V)

Drammen Havneråd

Medlem ordfører Monca Vee Bratlie (H)
Varamedlem varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V)

Oslofjordens friluftsråd
Varamedlem Gunn-Torill Homme Mathisen (V)
Varamedlem Bjørn Lindvig (V)

Holmsbu Billedgalleri

Personlig varamedlem Mari Myhrene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**