Borghild Tenden utfordrer Kleppa om Spikkestadbanen

I spørretimen på Stortinget må samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa svare på et spørsmål om Spikkestadbanen fra Borghild Tenden. Utgangspunktet er signalene om at togene på denne banen skal gå som melkeruter med stopp på alle stasjoner helt inn til Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Borghild Tenden

Borghild Tenden
Foto: Ingvild Boe Hornburg

— I valgkampen lovet flere rødgrønne politikere bedre forhold for de reisende på Spikkestadbanen, og samferdselsministeren var selv på besøk på Heggedal stasjon i valgkampen. Befolkningen i Heggedal tok da dette som et tegn på at forholdene skulle bli bedre og ikke verre, sier Tenden.

— Stadig flere i Røyken, Asker og Bærum reiser kollektivt. Det å legge forholdene til rette for de kollektivreisende har stått høyt på dagsordenen både i Akershus, Buskerud og i de nevnte kommunene. Asker kommune har i tillegg vært svært bevisste på å bygge ut langs kollektivtraseene. Da forventes det at staten følger opp og ikke forverrer situasjonen for de kollektivreisende, understreker Borghild Tenden.

Spørsmål
Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren ta hensyn til innspillene til Jernbaneverket og NSB fra lokalbefolkningen langs Spikkestadbanen, som kom frem på et folkemøte i Røyken mandag 9. januar?

Begrunnelse
Mandag 9. januar arrangerte pendlerforeningen i Spikkestad et folkemøte der Jernbaneverket og NSB redegjorde for ruteendringene på Spikkestadbanen. Denne ruteendringen fører til at de reisende på Spikkestadbanen får lengre reisevei, samt at de må ta til takke med de gamle togsettene. Det har vært et politisk ønske om at boligfortettning skal skje langs kollektivknutepunktene.

Nå føler både ordføreren i Asker og i Røyken seg maktesløse og overkjørt. Det var sinne og fortvilelse som preget forsamlingen mandag kveld fordi de nå opplever at tilbudet blir satt ti år tilbake i tid. Stikk i strid med det de oppfattet som politiske lovnader i valgkampen. Det beboerne langs Spikkestadbanen krever er bl.a. økt frekvens i rushtiden og kortere reisetid inn til Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**