Årsmøte i Inderøy Venstre

Årsmøtet avholdes 2. februar 2012 kl 19.30 på Kaldalstua i Mosvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


ÅRSMØTE I INDERØY VENSTRE

Sted: Kaldalstua, Mosvik (Mosvik Bygdemuseum ved Riksveien nær sentrum)
Tid: Torsdag 2.februar 2012 kl.19.30

Dagsorden:

1.Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.Valg av møteleder og referent

3.Årsmelding 2011 (Vedlegg)

4.Regnskap 2011

5.Fastsettelse av kontingent for 2012

6.Valg

7.Innkomne forslag. Må sendes innen 28.januar til Øyvind Treider Olsen,
Stokkanveien 214, 7670 Inderøy, e-post: [email protected]

Regnskap og valgkomiteens innstilling til nytt styre legges fram på årsmøtet.

Etter at årsmøtesakene er behandlet, blir det innledning av tidl. fylkessekretær
Karl Meinert Bucholdt til diskusjon om hvordan få større oppslutning om
Venstre.

Vel møtt!
Styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**