Råde Venstre imot kommunal kontantstøtte

Råde Venstre mener kontantstøtten er viktig for å gi barnefamilier frihet, men at ytelsen kun bør gjelde barn mellom ett og to år. Råde Venstre er mot innføring av kommunal kontantstøtte i Råde slik SP og Krf har foreslått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Barn

Foto: Microsoft

– Kontantstøtten ble innført for å gi familier mer tid til selv å ta omsorgen for egne barn og for å gi familier reell valgfrihet når det gjelder omsorgsform. forklarer Venstres representant i Råde kommunes utvalg for omsorg, Elisabeth Krathe Steve.

Negative effekter av kontantstøtten
– Vi i Råde Venstre har merket oss at flere analyser viser at kontantstøtten har negativ effekt for bruk av barnehage og dermed på kvinners yrkesdeltakelse, fortsetter Krathe Steve som er nestleder i utvalget for omsorg.

– Bruken av kontantstøtte har gått ned de senere årene, men Råde Venstres årsmøte er bekymret over at kvinner med minoritetsbakgrunn er overrepresenterte blant mottakerne. Råde Venstre mener dette kan bidra både til den lave yrkesaktiviteten blant kvinner i enkelte innvandrergrupper, og til at barn av foreldre med minoritetsbakgrunn i mindre grad går i barnehage.

Elisabeth Krathe Steve

Elisabeth Krathe Steve
Foto: CHL

Bekymret for sosialiseringen
Råde Venstre er bekymret for sosialiseringen til de barna som blir holdt utenfor barnehagen dersom man innfører kommunal kontantstøtte i Råde.

— Veldig ofte er det nettopp de ressurssvake familiene som nettopp trenger å få barna sine i barnehagen for sosialisering som mottar kontantstøtte. Innfører vi kommunal kontantstøtte er vi veldig redde for at den vinningen økonomisk SPog Krf er ute etter vil gå opp i spinningen i løpet av noen år fordi man ikke har fått tatt tak i de problemene flere av disse barna har så tidlig som mulig, avslutter Krathe Steve.

Ideologiske betenkligheter
Lokallagsleder for Råde Venstre, Christian Holstad Lilleng har ideologiske betenkligheter i forhold til å innføre kommunal kontantstøtte. – Det er ikke alt som er en offentlig oppgave. I alle fall ikke å holde folk hjemme fra arbeidslivet. Jeg finner det litt underlig å betale folk for å ikke bruke et frivillig tilbud, noe barnehagene jo faktisk er. Jeg har for eksempel aldri gått på folkehøgskole; burde da staten gi meg skolepengene i cash i stedet? Selvsagt ikke, smiler Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**