Styret i Gol Venstre. Folkevalde i Gol venstre

Årsmøtet i Gol Venstre valde Hallvor Lilleslett til å vera leiar for laget i 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Leiar:
Hallvor Lilleslett
Telefon: 32074842 mob 91673900
Epost: [email protected]

Nestleiar:
Helge Feet
Telefon: 32075505 mob 92099429
Epost: [email protected]

Skrivar:
Gunhild Sørum
Telefon: 32074245 mob 97181627
Epost: [email protected]

Kasserar:
Vlasta Sundmoen
Telefon: 32075931 mob 99317065
Epost: [email protected]

Styremedlem:
Per Drabløs
Telefon 95112201
[email protected]

[b]Varamedlemmer:
1. Line Marie Nilsen
2. Gudrun Bøthun
3. Sigurdis Ingimundardottir
4. Sander Lilleslett

Folkevalde:
Kommunestyret:
1.Hallvor Lilleslett tlf 32074842 mob 91673900
e-post: [email protected]
2.Helge Feet, tlf 32075505 mob 92099429
e-post: [email protected]
3.Line Marie Nilsen, tlf 92828662
e-post: [email protected]

Vara:
1.Vlasta Sundmoen
2.Gudrun Bøthun
3.John Henning Johannessen

Administrasjonsutval og formannskap:
Hallvor Lilleslett tlf 32074842 mob 91673900
e-post: [email protected]
Vara: Line Marie Nilsen

Utval for Kultur og Levekår:
Line Marie Nilsen, tlf 92828662
Vara:John Henning Johannessen

Utval for natur og næring:
Helge Feet, tlf 23075505 mob 92099429
e-post: [email protected]
Vara:Erlend Grubben

Hallingtinget:
Hallvor Lilleslett tlf 32074842 mob 91673900
e-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**