Årsmøte og temamøte i Vennesla Venstre

Møtet holdes i møtesal 1 i herredshuset, tirsdag 24. januar.
Årsmøtet starter kl. 1800 og avsluttes kl. 1900.
Alle medlemmer er velkommen.
Kl. 1900 starter temamøtet med emnet: “Samhandlingsreformen og
utfordringer for kommunen”. 1.amansuensis Dag Olaf Torjesen fra Universitetet i Agder er foredragsholder.
Alle er velkommen til temamøtet kl. 1900.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**