Pensjonspoeng for høyere utdanning nå!

Årsmøte i Vefsn Venstre har vedtatt uttalelsen “Pensjonspoeng for høyere utdanning nå!”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Bibliotek

Foto: Wikipedia commons

100.000 nye studenter begynner hvert år sin utdanningsvei på landets universiteter og høgskoler. Deres utdanning har betydning for vekst, velferd og kulturell utvikling i fremtidens Norge. Mens lærlinger tjener opp pensjonspoeng fra første dag i læretiden, tjener studenter opp studiegjeld. Det er et paradoks at barn fra fylte 13 år kan tjene opp pensjonspoeng fra første opptjente krone, mens et heltidsstudium i pensjonsreformen verdsettes til kroner null.

Heltidsstudenten er på vei å dø ut! Pensjonsreformen er kunnskapsfiendtlig.
94 prosent av studentene jobber i sin fritid. For mange studenter betyr dette forsinkelser i studieforløpet. Studentene blir stadig eldre når de avslutter studiene. Mens høyeregradsstudenter i gjennomsnitt var 28,8 år ved avsluttet utdanning i 1997, har alderen økt til 31,1 år i 2007, doktorgrad 38 år (2009). Dette betyr at mulighetene til å oppnå full pensjonsopptjening innen fylte 67 år er ikke-eksisterende for mange. For å oppnå full pensjonsopptjening må en være yrkesaktiv i 43 år. Pensjonsordningen legger opp til at langtidsutdannede ikke rekker tilstrekkelig opptjeningstid i arbeidslivet for å sikre seg fulle pensjonsrettigheter.

Norsk Studentorganisasjon (NSO), som representerer 200.000 studenter fra høgskoler og universiteter og Norske barne-og ungdomsorganisasjoner (LNU), som samler 400.000 ungdommer i 140 medlemsorganisasjoner, har krevd rettigheter for opptjening av pensjonspoeng under gradsstudier på lik linje med vernepliktige og lærlinger uten å bli hørt. Studenters levekår må settes på den politiske dagsorden! Det er på tide å justere pensjonsreformen!

Vefsn Venstre
Årsmøte 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**