Ønsker mer åpenhet!

Venstres Hanne Nora Nilssen gir i en artikkel i Helgelands Blad den 18.januar krass kritikk for manglende åpenhet i Alstahaug kommune. Hun nevner flere eksempler på saker hvor hun mener administrasjonen har latt være å gi fra seg dokumenter på tross av gjentatte purringer. I en kommentar til Nilssens utspill, sier administrasjonssjef i kommunen at han ikke kjenner seg igjen i problematikken Nilssen reiser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– Dersom vi som folkevalgte skal kunne styre kommunen, må vi kunne gå inn og se om vedtakene våre blir fulgt opp, eller om vedtak som har blitt fattet trenger justeringer. Da trener vi informasjon. Hvis vi ikke får denne informasjonen, hva skal vi da med folkevalgte? spør Nilssen.

For å gjøre Alstahaug kommune mer åpne, ønsker Nilssen å fremme forslag om å vedta en egen åpenhetsplakat for hele kommunen. – Åpenhet skaper mer demokrati, sier Nilssen, som i denne perioden også sitter som varaordfører i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**