Arbeidsgiverkontrollen til en mindre kommune?

– Hva med lokaliseringen av arbeidsgiverkontrollkontor for Lister? Kanskje dette burde legges til en
mindre kommune som et ledd i å få en jevn fordeling av interkommunale oppgaver, foreslo Ingeborg Haughom (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


i formannskapet. Forslaget blir med saka videre, melder Avisen Agder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**