Mandagsmøte 22. januar

Mandag 22. januar er det igjen tid for Venstre-møte. Denne uken er møtet en kombinasjon av ordinært gruppemøte, første styremøte etter årsmøtet og en diskusjon om kulturpolitikk i Kristiansand. Møtet begynner som vanlig kl. 18.30 (styremøte fra 18.00) og avholdes på Venstres kontor i Kongensgate 34. Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det nyvalgte styret, med leder Jan Kenneth Stavenes i spissen, avholder sitt første ordinære styremøte fra kl. 18.00. Her vil de blant annet konstituere seg og velge utsendinger til årsmøtet i Agder Venstre, 4. februar på Lindesnes fyr.

Etter et kort styremøte vil vi gjennomgå sakene til ukens møte i byutviklingsstyret. Vi vil blant annet komme inn på følgende saker:
– Reguleringsplan for sykkeltrasé, Oddernesveien/Lund
– Reguleringsplan for Euroterminalen

Vi vil også kort drøfte Filadelfias prosjekt, “Gnisten”. Saken står ikke på byutviklingsstyrets kart denne uken, men vi ønsker å starte debatten i partiet. Representanter for prosjektet la frem sine planer på gruppemøtet for to uker siden, og debatten går også i media.

Du kan lese alle saksfremstillingene og de resterende sakene på sakskartet til byutviklingsstyret på Politisk Agenda på kommunens nettsider.

Etter gruppemøtet vil vi bruke resten av kvelden til å snakke om kulturpolitikken i Kristiansand. Cecilie Nissen vil lede denne seansen, som forhåpentligvis vil bidra til at vi i enda sterkere grad kan sette Venstres kulturpolitikk på dagsorden fremover!

Husk at alle Venstres møter er åpne, og vi ønsker gjerne nye medlemmer og interesserte velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**