Utalelse fra årsmøtet: Stopp salting i Drammen

Drammen Venstre ønsker å erstatte salting av vinterveier med bedre brøyting og strøing.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det er godt dokumentert at salt har store skadevirkninger. Veisalt tar livet av planter og dyr, både over og under bakkenivå. De uheldige skadevirkningene er fouten miljøskader, dårligere vannkvalitet, økt rustangrep på biler, økt korrosjon på jern- og betongkonstruksjoner, mer sprekker og telehiv i veier.

Bruk av salt er et billig vintertiltak isolert sett, men iberegnet totalutgiftene til miljø-, bil- og betongskader, kan det tenkes regnestykket vil fortone seg anderledes. Drammen Venstre ønsker at kommunen skal utrede alternativer til saltstrøing, som det også er gjort i andre kommuner tidligere. Venstre ønsker bedre brøyting og veirenhold om vinteren, og kombinert med sandpåstrøing vil kommunen få et bedre og mer miljøvennlig vintervedlikehold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**