Årsmøte 2012 gjennomført og styret i Hurdal Venstre fortsetter

Alle styrets representanter tok gjenvalg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sønadg 22 januar ble årsmøte i Hurdal Venstre avholdt. Under halvparten av medlemmmene i laget var møtt frem, men til årsmøte å være så må deltakelsen sier å være bra. Ettersom det ikke var kommet inn noen andre saker enn tradisjonelle årsmøtesaker ble alt gjennomført på en god måte. Alle i styret tok gjenvalg. Thor Kristen Lange fortsetter som leder. Videre i styret er Olaf Knai som nestleder og kasserer. Laget har tre styremedlem og disse er fortsatt Inger Bjerke, Ståle Buraas og Runar Bålsrud.
Årsmøte godkjente styrets forslag om å øke medlemskontingeneten med kr 25, slik at lagets del blir kr 50,-.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**