Årsmøte avholdt i Vennesla Venstre

Tirsdag 24. januar holdt Vennesla Venstre årsmøte på herredshuset. Året 2011 ble oppsummert, og nytt styre ble valgt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Årsrapporten la vekt på at Venstre er tilbake i kommunestyret etter 8 års fravær.
Etter årsrapport og fremleggelse av regnskap ble nytt styre valgt. Det nye styret er som følger:

Leder: Rune Bøhn
Kasserer: Einar Robstad
Sekretær: Kjell Guttorm Hansen
Styremedlemmer: Kirsten Johansen Horrigmo,
Astrid Tjomsås Frigstad og Oddbjørn Hagen.

Etter årsmøte holdt førsteamanuensis Dag O. Torjesen fra UiA et interessant foredrag om ulike aspekter ved samhandlingsreformen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**