Årsmøte i Nordstrand Venstre avholdes tirsdag 24.01.12

Nordstrand venstre vil avholde sitt årsmøte tirsdag den 24.01.12, på bydelshuset i Ekebergveien 243, klokken 18.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


2011 var et innholdsrikt år, hvor lokallaget tok en aktiv rolle i valgkampen i bydelen og har stått på stands og avholdt folkemøter om viktige temaer i bydelen. Årsmeldingen for 2011 vil legges frem til behandling og møtet vil også brukes til planleggingen av 2012 i forhold til aktuelle saker i bydelen som venstre bør engasjere seg i.

Valgkomiteen med leder Svein Sandvik og medlemmene Gidske Spiten og Karsten Gjefle legger frem sine innstillinger til hvem som bør sitte i styre for Nordstrand Venstre og dette vil behandles på møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**