Om Nordstrand Venstre

POLITISK STÅSTED

Venstre er norges eldste politiske parti. Vi vil også påstå å være landets første miljøparti. Nordstrand Venstre er som Venstrelag del av den liberale politiske tradisjonen som har formet Norge siden 1800-tallet. Respekt for den enkeltes rett til å fatte gode valg for seg selv kombinert med en stat som skal bekjempe sosial urettferdighet er hovedaksene i politikken vår. Venstre står for en radikal miljøpolitikk i kombinasjon med en liberal og sosial markedsøkonomi basert på grønn vekst. Gulrot og ikke pisk skal være drivkraften som raskt leder oss til løsningen på klimakrisen.

LOKALLAGET

Nordtrand Venstre er Venstres lokallag i bydel Nordstrand i Oslo. Vi utarbeider lokalpolitikk for Nordstrand, og bidrar i arbeid med politikk på fylkes- og nasjonalt nivå gjennom arbeid i Oslo Venstre og Venstre sentralt. Du finner en oversikt over aktive representanter på kontaktsiden vår.

BLI MEDLEM!

Nordstrand Venstre er en medlemsdrevet organisasjon, og er avhengig av enkeltpersoners frivillige bidrag for å fungere. Vi vil derfor oppfordre sympatisører til å melde seg inn i Venstre. Bor du i bydelen blir du medlem i lokallaget Nordstrand Venstre automatisk når du melder deg inn i Venstre. Du finner lenke til innmeldingssiden her.

Ønsker du å bidra mer, møt opp på medlemsmøtene våre, eller ta kontakt på andre måter. Politikk er en flott måte å sette seg inn i både dagsaktuelle temaer såvel som fundamentale etiske prinsipper. Du kan også donere beløp til Venstre. Det vil hjelpe oss stort i arbeidet med å få gjennomslag for den politikken vi tror på.

STEM NORDSTRAND VENSTRE

Stemmer du på oss så gir du oss ikke bare innflytelse i bydelsutvalget (BU) på Nordstrand, men du gir også våre lokale representanter økt tyngde internt i Oslo Venstre og Venstre sentralt. BU Nordstrand trenger et sterkt Venstre. Stem på oss! Og: Husk hver stemme teller, også “slengere”!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**