Til innhold
Oslo Venstres toppkandidater. Fra venstre: Tejn Rolland, Anna Dåsnes, Hallstein Bjercke, Haakon Riekeles, Eili Vigestad Berge, Foto: Baard Salvesen

Stå opp for frihet og fellesskap!

I en tid der liberale verdier er under stort press, både i Norge og i resten av verden, trengs et parti som står opp for frihet, fellesskap og samarbeid, og mot enkle populistiske løsninger.

Som Oslos liberale parti kjemper vi i Venstre for å gi hvert enkelt menneske størst mulig frihet, samtidig som vi tar vare på naturen og hverandre.

Når du velger Venstre er du med på å støtte opp om de liberale verdiene.

En stemme på Venstre er en stemme for frihet og fellesskap.

 • Stem Venstre for klimaet og naturen

  Vi er de første som virkelig opplever klimaendringene. Og de siste som kan stanse dem. Venstre vil lage en bedre fremtid ved å kutte utslipp og ta vare på naturen.

 • Stem Venstre for en bedre skole

  En god skole er det aller viktigste for å sikre like muligheter for alle. Lærerne skal få tid og ressurser til å følge opp hver enkelt elev, slik at elevene trives og lærer mer.

 • Stem Venstre for fremtidens jobber

  Et sterkt næringsliv er viktig i seg selv, men også avgjørende for å opprettholde velferden. Vi vil gi næringslivet gode rammevilkår og et skattesystem som gjør det enklest mulig å skape arbeidsplasser og lykkes med egen bedrift.

 • Stem Venstre for Oslo

  Alt er større i Oslo, fordi vi er flere. Forskjellene er større, men også mangfoldet. Utfordringene er større, men også mulighetene. Vårt mål er frihet og muligheter for alle, uavhengig av utgangspunkt.

Våre lokallag i regionen

Her finner du ditt lokallag. Velg din kommune og klikk 'Ditt sted'

Våre politikere