Nordstrand Venstre representert i bydelsutvalget

Høstens gode valgresultat på 8,12% og 1889 av stemmene i Nordstrand bydel førte til at Venstre fikk en representant i bydelsutvalget på Nordstrand og ble representert i alle bydelens komiteer frem til neste valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ane Wigers (46) som er en drivende kraft i Nordstrand Venstre fikk fast plass i Bydelsutvalget og arbeidsutvalget. Hun er jurist og arbeider til daglig i Vestre Viken HF. Forrige periode satt hun i komiteen for byutvikling og samferdsel i bydelen. Ane er opptatt av lokaldemokratiet, og at borgerne skal ha reell innflytelse der de bor. Hun er også opptatt av at det gode forebyggende helsearbeidet skjer best lokalt i samarbeide med frivillige organisasjoner.

Sykepleier Jan Magnus Rykkvin (29) ble vara til BU og fikk plass i Helse og sosial komiteen. Økonom Kristen Meldtvedt (56) som i lengre tid har engasjert seg i lokale utbyggingssaker, fikk plass i komité for byutvikling, miljø og samferdsel. Gidske Spiten sitter for Venstre i komité for Barn, Ungdom og Kultur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**