Dag Jørgen Hveem ny leder i Risør Venstre

Dag Jørgen overtar som ny leder etter Jan Einar Henriksen, som ba om avløsning etter mange år som leder. Dag Jørgen Hveem overtar lederansvaret for et politisk lokallag i medvind, både med tanke på antall nye medlemmer og valgresultat, og var raus med med rosen av sin forgjenger da han takket Henriksen for en meget vel utført lederjobb gjennom mange år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem overtar som ny leder av Risør Venstre

Dag Jørgen Hveem overtar som ny leder av Risør Venstre
Foto: Runar Nes

Når Jan Einar Henriksen nå fratrer som leder i Risør Venstre, overlater han et parti som gjennom de to siste kommunevalgene har hatt en betydelig vekst i antall medlemmer, stemmer ved kommunevalgene, bystyrerepresentanter og innflytelse i lokalpolitikken til neste generasjons lokalpolitikere.

Det nye styret:
Foruten styreleder Dag Jørgen Hveem består styret i Risør Venstre av følgende medlemmer: Anlaug Stenersen (kasserer), Maria Aspesæter, Stian Lund, Willy Thorsen, Steinar Gundersen, Tore Skarvang og varamedlemmene Åse Fjellstad og Terje Strøm.

Åse Fjellstad ble valgt til lagets revisor.

Sara S. Ruud, Kjell Egestad og Jan Einar Henriksen ble valgt som Risør Venstres utsendinger til Agder Venstres årsmøte.

 Avtroppende Venstreleder Jan Einar Henriksen takket for gaven (joggesko med ispigger) og håpet at gaven ikke var et symbol på at han hadde vært på glattisen!

Avtroppende Venstreleder Jan Einar Henriksen takket for gaven (joggesko med ispigger) og håpet at gaven ikke var et symbol på at han hadde vært på glattisen!
Foto: Runar Nes

Agder Venstres sekretær Jan Kløvstad deltok på møtet og redegjorde for Agder Venstres planer om å stille felles liste ved neste års Stortingsvalg.

Etter årsmøtet ble det sosialt samvær med middag og politisk verksted på Risør Hotel og som en fin avslutning på kvelden tegnet det seg et nytt medlem av Risør Venstre, som nå har fått 3 nye unge kvinner som medlemmer av lokallaget!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**