Klimameldingen utsettes for fjerde gang

– Vi fremmer nå vår egen klimamelding. Så får regjeringspartiene vise sitt sanne ansikt i Stortinget. De rødgrønne er nå i ferd med å gi slipp på en historisk mulighet for klimaet, men også for norsk næringsliv og industri, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Trine Skei Grande gjør klar Venstres klimamelding til regjeringen.

Trine Skei Grande gjør klar Venstres klimamelding til regjeringen.
Foto: Anne Solsvik

Det var TV2 som torsdag dokumenterte utsettelsen. Det er nå 4 år siden Stortinget vedtok klimaforliket. En tredel av tiden fram mot fristen i 2020 har gått. Status er at Norges utslipp av klimagassen CO2 aldri har vært høyere enn nå.

Her er Venstres klimamelding.

Manglende lederskap
– Utsettelsen dokumenterer nok en gang at Jens Stoltenberg ikke bryr seg om klimapolitikken. Dette handler om å gå foran som et godt eksempel og vise klimapolitisk handlekraft og lederskap, noe han åpenbart ikke er interessert i, sier Skei Grande.

Utsetter for fjerde gang
Sist regjeringen utsatte klimameldingen var midt under valgkampen i fjor. Ifølge miljøvernminister Solheim skyldtes utsettelsen 22. juli-katastrofen. I debatt med Skei Grande på NRK Dagsnytt Atten kalte han utsettelsen udramatisk, og lovet på direkten at meldingen senest ville komme i januar eller februar.

Se NRK: Her lover Solheim klimamelding senest i februar 2012
Diskutér på liberal.no: 4 år med tapte muligheter.

Garantier uten gyldighet
– I kveld kalte han igjen utsettelsen udramatisk. Det gjør meg oppriktig forbannet. Klimautsettelsene gjentas til tross for gjentatte garantier fra både miljøvernminister Solheim og statsminister Stoltenberg. Venstres tålmodighet er slutt og vi fremmer nå vår egen klimamelding med konkrete forslag til klimakutt, sier Skei Grande.

– Vi trenger en omstilling i norsk næringsliv, for det er et klimavennlig næringsliv som kan utgjøre et konkurransefortrinn for Norge, og skape bærekraftig vekst for framtida, sier Skei Grande.

Dette er utsettelsene:
Stortinget vedtar klimamelding: 17.01.2008
Utsettelse 1: Stortinget forventet klimamelding fra regjeringen etter TO år: I løpet av 2010.
Utsettelse 2: Venstre etterspør melding. Senest i mai 2011 bekreftet Jens Stoltenberg to ganger at meldingen skulle komme i løpet av høsten 2011. Først i Stortinget 11. mai og deretter 25. mai.
Utsettelse 3: Erik Solheim utsetter meldingen midt i valgkampen 2011. 25.08.11 bekrefter Solheim på Dagsnytt 18 av meldingen utsettes igjen. Årsaken er katastrofen 22. juli:
– Solheim: "klimameldingen som ellers skulle kommet i desember, da kommer i januar eller februar som følge av situasjonen som vi alle har vært igjennom."
– Grossvold: "Men ikke seinere enn februar?"
– Solheim: "Nei den kommer ikke senere enn det."
Utsettelse 4: Solheim bekrefter at meldingen kommer i juni overfor TV2. Solheim: "Dette er helt udramatisk".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**