Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt. Dette sa tidligere Ap-statsminister Gro Harlem Brundtland i sin tid, og det er grunn til å minne Risør Ap og avtroppende leder Eva Nilsen, om sitatet. I lørdagens AAB uttaler hun følgende:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Vi trenger, ønsker og bør legge til rette for unge barnefamilier i Risør. Derfor har da også oppvekst og skole topp prioritet hos Risør Venstre uttaler Dag Jørgen Hveem, nyvalgt leder i Risør Venstre.

Vi trenger, ønsker og bør legge til rette for unge barnefamilier i Risør. Derfor har da også oppvekst og skole topp prioritet hos Risør Venstre uttaler Dag Jørgen Hveem, nyvalgt leder i Risør Venstre.
Foto: Runar Nes

"Vi trenger unge mer enn godt voksne med mye penger. Det er de unge som skal styrke Risør fremover".
Det er neppe noen uenighet om at vi trenger, ønsker og bør legge til rette for unge barnefamilier i Risør. Derfor har da også oppvekst og skole topp prioritet hos Risør Venstre.

Men så var det sammenhengen: Ett av mange elementer som gjør Risør attraktivt, også for barnefamilier, er et levende sentrum med bl.a. åpne butikker innenfor et bredt varesortiment, kafeer og restauranter. Dessuten sysselsettes mange årsverk i servicenæringen, som i seg selv sikrer bosetting i og inntekter til kommunen. Økt kjøpekraft — folk med penger og som ikke minst bruker disse i Risør — bidrar til nettopp disse årsverkene og er svært viktig.

At Risør Venstre etter hvert har fått bred politisk oppslutning om 2 timers gratis parkering utenom sommersesongen, er bra, om enn ikke avgjørende. – Større forbrukervennlighet skal vi fortsette å jobbe for både i sentrum og ellers i kommunen. Og la det være helt klart: Det er ingen motsetning mellom å tiltrekke seg folk med god kjøpekraft og unge barnefamilier, tvert imot, sier Dag Jørgen Hveem i en kommentar.

Bli medlem og ta del i Risør Venstres team du også!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**