Risør Venstre skal fortsatt være tydelig og aktiv i lokalpolitikken

Når Jan Einar Henriksen til tross for gjentatte oppfordringer om å fortsette, stod fast på at han ønsket å avløsing som partileder, er det en stor tillitserklæring å overta stafettpinnen, uttaler nyvalgt leder i Risør Venstre, Dag Jørgen Hveem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– Jan Einar har vært dyktig til å engasjere og trekke mange inn i det politiske arbeidet, noe som blir både krevende og viktig å følge opp, sier Hveem, ikke minst fordi jeg tilbringer svært mye av min arbeidstid på BI i Oslo. Han synes flere spennende nyinnmeldinger i lokalpartiet lover godt.

 Risør Venstre har som ambisjon fortsatt å innta en tydelig og aktiv rolle i det lokalpolitiske landskap

Risør Venstre har som ambisjon fortsatt å innta en tydelig og aktiv rolle i det lokalpolitiske landskap
Foto: Jan Kløvstad

Hveem fremholder at ambisjonen for Risør Venstre fortsatt skal være å innta en tydelig og aktiv rolle i det lokalpolitiske landskapet. – Vi skal være konstruktive, men samtidig utålmodige i det viktige arbeidet med å gjøre den økonomiske kaka til fordeling større. Effektivisering av og innovasjon i den kommunale driften må ha sterkt fokus som et ledd i arbeidet med å videreutvikle det kommunale tjenestetilbudet, særlig innen skole, omsorg og ikke minst for å løfte levekårene for svakerestilte personer og grupper, sier Hveem.

– Risør Venstres hjemmeside har stått sentralt i formidlingen av lokalpolitikken og vært nærmest nødvendig lesing for den politisk interesserte. Som nok mange vet, er det Jan Einar som nesten helt på egen hånd har skapt denne hjemmesiden. Den er landets mest besøkte av sitt slag, og vår ambisjon er at det fortsatt skal være slik. Det tror jeg er realistisk, noe som har sammenheng med at Jan Einar Henriksen har sagt seg villig til å fortsette som nettredaktør, avslutter en optimistisk Hveem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**