Årsmelding for kommunestyregruppa

Følgende årsmelding ble lagt fram av kommunestyregruppa ved gruppeleder Arne Grønnset på Orkdal Venstres årsmøte 23. Januar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


ÅRSMELDING FOR KOMMUNESTYREGRUPPA 2011

1. Valget.
Arbeidet i kommunestyregruppa var siste år preget av valget til nytt kommunestyre for de neste 4 årene. Resultatet ble ganske bra for Orkdal Venstre med en framgang på 1 % fra 7,9 til 8,9 %. Dette resulterte i 3 mandater som sist. I fylkestingsvalget gikk Venstre fram fra ett til to mandater. Christian Bonvik kom inn som medlem etter en iherdig valgkamp.

2. Gruppas sammensetting.
Før valget: Arne Grønset, Jorunn W. Asbøll og Lavrans Skuterud.
Varamedlemmer: Solveig Melby, Lone Kvålsvoll og Christian Bonvik.

Etter valget: Lavrans Skuterud, Arne Grønset og Kari Garberg.
Varamedlemmer: Vibeke Ulvin, Hanne Kvernmo og Lone Kvålsvoll.

Fordeling av verv: Arne Grønset, formannskap og gruppeleder, leder av kulturutvalg.
Kari Garberg, hovedutvalg teknikk og Lavrans Skuterud, hovedutvalg forvaltning.

3. Konstituering. Samarbeid.
Etter valget var det naturlig å søke samarbeid med de samme partiene som i forrige periode. Venstre deltar i en flertallsgruppering sammen med Orkdalslista, Sp, H og KrF. I forbindelse med fordeling av verv ble det skrevet en omfattende samarbeidsavtale. Hovedsatsingsområder skal være pleie og omsorg, oppvekst, frivillighet og miljø. Denne konstellasjonen utgjør nå 21 av kommunestyrets 35 medlemmer.

4. Store politiske saker.
I Orkdal er det alltid store politiske saker. Nå står oppfølgingen av Orkdal 2040 for tur.
I mars ble det vedtatt å støtte utbygging av full idrettshall på Follo. Venstre spilte en aktiv rolle i den saken. Dette ble en “gladsak” for oss.
Høsten 2011 ble det igjen aktuelt å arbeide for å beholde fødeavdelinga ved OSS. Nå er det vel avgjort at den blir nedlagt i 2012. Dette var en trist beslutning for oss i Venstre.
Vi stod på i kampen sammen med andre lokalpolitikere, jordmødre og øvrige tilsatte ved Orkdal sjukehus og St. Olav, men dessverre forgjeves.

I budsjettbehandlingen for 2012 ble både skole, pleie og omsorg og kultur styrket betraktelig i forhold til rådmannens forslag. Alle kuttene som var forslått ble tatt bort. I det vedtatte forslaget ligger ferdigstillelse av Grøtte skole, utbygging av barnehagen på Grøtte, nye omsorgsboliger på Svorkmo og utbygging av Orklahallen . Det var et helhetlig og godt budsjettforslag som Venstre er svært fornøyd med.

5. Arbeidet i gruppa
Det er to gruppemøter i måneden, ett før hovedutvalgsmøtene og ett før kommunestyremøtene. Det har vært godt oppmøte og stort engasjement på gruppemøtene.
Fra denne valgperioden er det innført papirløs saksframstilling for politikerne.
Alle faste medlemmer har fått hver sin iPad. I tillegg har 1.vara hos oss fått sin
iPad. Overgangen har gått veldig bra for alle med eget lesebrett. Andre som møter på gruppemøtene, må selv sørge for å sette seg inn i saklista via kommunens hjemmeside.
Venstre vil fortsatt ha betydelig innflytelse både i samarbeidsgruppa og i kommunestyret.

Drøftet og vedtatt på gruppemøte 16.01.12

Arne Grønset
Gruppeleder

Årsmøte Orkdal

Foto: LK

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**