Årsmelding for Orkdal Venstre 2011

På årsmøtet som ble avholdt 23. januar ble følgende årsmeldign vedtatt:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Årsmøte Orkdal

Foto: LK

ÅRSMELDING FOR ORKDAL VENSTRE 2011

1. Styret.
Styret har bestått av:
Leder: Arne Grønset.
Nestleder: Kari Garberg.
Sekretær: Johan Randahl.
Kasserer: Christian Bonvik
Studieleder: Lavrans Skuterud.
Styremedlem: Hanne Kvernmo
Varamedlemmer: Jomar Sommervold, Lone Kvålsvoll og Knut Bonvik.

Varamedlemmene har vært innkalt til alle møter.

Andre verv:
Valgkomite:
Leder: Erik Tronvoll.
Medlemmer: Hanne Mehli og Hanne Kvernmo.
Revisorer: Ola Hoston og Karsten Engen.

2. Representasjon/Møter.
Lone Kvålsvoll, Hanne Kvernmo og Johan Randahl deltok på fylkesårsmøtet.
Under nominasjonsmøtet for fylket deltok Lavrans Skuterud i stedet for Johan Randahl.
Lone Kvålsvoll og Christian Bonvik har deltatt på lokalpolitisk nettverk i mars.
I mai deltok Hanne Kvernmo, Christian Bonvik og Vibeke Ulvin på LPN.
På samlinga i oktober deltok Hanne Kvernmo, Lone Kvålsvoll, Lavrans Skuterud og Arne Grønset.
Hanne Kvernmo deltok som frivillig på landsmøtet i Trondheim i mai.

Styremøter og medlemsmøter.
Det er holdt 10 styremøter gjennom hele året. Lokalvalget 2011 har preget arbeidet i styret. Omtrent all virksomhet har vært konsentrert om kommune- og fylkestingsvalget i september.

Nominasjonsmøtet ble holdt 07.03 med 15 medlemmer til stede. Listeforslaget bestod av 32 navn med 6 kumulerte. Programmet ble til slutt vedtatt i mai/juni etter en rekke arbeidsmøter.
Både før og etter valget i september var det flere medlemsmøter der aktuelle saker ble tatt opp.

3. Besøk i kunnskapsbaserte institusjoner.
VHO oppfordret til å besøke kunnskapsbaserte institusjoner. Den 26.05 ble tre slike institusjoner besøkt. Det var Orkdal videregående skole, Orkanger barneskole og Orkdal folkebibliotek. Lone Kvålsvoll og Arne Grønset deltok på alle tre besøk, mens Christian Bonvik deltok på Orkdal vg skole.

4. Lokalvalget 2011

Viktige forberedelser som listestilling og programarbeid var unnagjort før sommerferien. Selve valgbrosjyren ble laget i samarbeid med Steinar Larsen og Navigator. Materiellet ble sendt ut sammen med de andre partiene. Det var iherdig dugnadsinnsats i forkant av utsendelsen. Valgkampen bestod av innlegg i lokalavisa og stands på flere steder i kommunen de fire siste ukene før valget. Ved kommunevalget fikk vi 1% økning fra 7,9 til 8,9 %. Dette førte dessverre ikke til mandatvinst. Så vi fikk 3 representanter i kommunestyret som sist. Det var Lavrans Skuterud, Arne Grønset og Kari Garberg.
Det mest gledelige var at Venstre fikk to mandater i fylkestinget og at Christian Bonvik var en av dem.

5. Unge Venstre.
Orkdal og omegn Unge Venstre ble reorganisert den 8. september med ca 15-20 medlemmer. Flere fra UV deltok aktivt på stands og i valgkampen forøvrig. Det planlegges skolering og temamøter i 2012. Åsne Nordeide er leder i Orkdal og omegn Unge Venstre.

6. Medlemstall.
Antall medlemmer var 38 ved årsskiftet. Det er en økning på 9 i forhold til i fjor.
En del meldte seg inn i forbindelse med listestillingen. I tillegg har vi fått en del andre innmeldinger.

7. Økonomi.
Valgkampen kostet oss mye- i alt ca 33000 kr. Dette var stort sett til produksjon av valgbrosjyre og utsending av materiell. Vi fikk et tilskudd fra ST Venstre på 5000 kr. Etter valget hadde vi en intern kronerulling som tilførte oss 4850 kr. Alle regninger er betalt. Saldoen ved årsskiftet er på ca 8000 kr.

Orkdal, 09.01.12

Arne Grønset , Kari Garberg
Johan Randahl, Christian Bonvik
Hanne Kvernmo, Lavrans Skuterud
Jomar Sommervold, Lone Kvålsvoll
Knut Bonvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**