Nytt styre for Bærum Venstre

Det nyvalgte styret for Bærum Venstre har konstituert seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Årsmøtet valgte 10. januar 2012 følgende styre til Bærum Venstre:

Leder i Bærum Venstre: Gudbrand Teigen
Nestleder: Hulda Tronstad Nydal
Styremedlem: Mette Kaaby
Styremedlem: Erik Hexeberg
Styremedlem: Eirik T. Bøe
Varamedlem: Edvard Værland
Varamedlem: Marte Aas Lilloe-Olsen
Varamedlem: Sven Trygve Haabeth

Leder og nestleder ble direktevalgt av årsmøtet. I det konstituerende styremøtet 25. januar ble Mette Kaaby oppnevnt til sekretær, Erik Hexeberg til kasserer og Eirik T. Bøe til VO-leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**