Tønsberg Venstre ønsker å skilte byen for gående og syklende

I utvalgsmøtet for kultur og frivillighet 24. Januar var saken om kulturhistorisk skilting av bygg oppe. Stiftelsen Gamle Tønsberg og Tønsberg Kystkultursenter ønsker å samarbeide med kommunen om design på alle kulturhistoriske skilt i Tønsberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre synes dette er et kjempeflott tiltak, og støttet administrasjonens positive instilling til dette.

Men en ting er å skilte byggene, en annen er å skilte hvordan man finner frem til byggene som er skiltet.

Tønsberg Venstre ønsker å skilte byen for gående og syklende, slik at en lett finner frem til de ulike bygg og kulturarenaer i Tønsberg. (bibliotek, statuer, parker, osv)

Derfor foreslo Venstres Suzy Haugan å føye på et punkt 3 i innstillingen til administrasjonen vedrørende saken om kulturhistoriske skilt.
"- Adm lager en sak hvor det sees på muligheten for å tilgjengeliggjøre kulturarenaer i TB for gående og syklende på en estetisk og hensiktsmessig måte — med skilting."

Punktet ble enstemmig vedtatt av hele utvalget, noe Haugan er svært fornøyd med.

Det er pr idag ikke gitt hvor man kan finne alt Tønsberg har å by på av parker, museer, kulturelle skatter.
Skiltene som kan lede mennesker rundt om på oppdagelsesferd i byen kan være helt unike — og i tråd med Tønsberg sin identitet.

En estetsik forsvarlig og hensiktsmessig skilting av byen vil gagne beboere, turister, kommunen og ikke minst et felles fokus på byutvikling.

Suzy Haugan er glad for at det er et politisk ønske i Tønsberg om å se på mulighetene for en slik type skilting, ogser frem til at administrasjonen i Tønsberg kommune legger frem en sak på hvordan dette eventuelt kan skje.

Dette står i programmet til Tønsberg Venstre 2011-2015 ang skilting.
Tønsberg by er rammen for all kultur og opplevelse i Tønsberg. I dag må man oppsøke turistkontor eller kjenne byen for å finne frem til de ulike kulturopplevelsene, museer osv. Her ser Venstre muligheter.

Tønsberg Venstre vil skilte byen på en hensiktsmessig måte slik at alle kan orientere seg til fots og på sykkel, og raskt oppfatte hva Tønsberg har å by på(oversikt over museer, bibliotek, kulturlokaler lett oppfattelig og estetisk forsvarlig utført og plassert ut). Dette tilgjengeliggjør byen vår både for innbyggere og besøkende.

Hva ble ellers avgjort i utvalget? Les Vivi sin blogg – vedtatt i Tønsberg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**