Hedring av veteraner

På lagets årsmøte 23. januar ble flere av våre medlemmer hedret for lang og flott innsats for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Hedring Orkdal

Foto: LK

8 veteraner var spesielt invitert til årets årsmøte for å motta en liten heder og satt litt ekstra pris på for den innsatsen de har gjort for Venstre.

Hedring Orkdal

Foto: LK

Disse var:
Fra Venstre: Erik Tronvoll, Tor Wolden, Kari Stavne Reitan, Lars Bjørn Gangås, Knut Bonvik og Nils Prestmo.
Turid Bryne og Jorunn Wormdal Asbøll var forhindret fra å møte.

Kort om den enkelte veteran som var tilstede på årsmøtet:

Erik Tronvoll: Har vært medlem av Orkdal Venste siden 1983 da han vle forestpurt i forbindelse med listestillingsarbeidet. Han har vært aktiv siden da bla som varaorfører i 1 1/2 periode og fungerende ordfører i 2 mnd. Han har vært medlem av formanskap og forskjellige utvalg.

Tor Wolden har vært aktiv i Venstre i mange år, først i Trondheim før han flyttet til Orkdal. han har vært medlem av hovedutvalg for areal og næring.

Kari Stavne Reitan har sittet 3 perioder i kommunestyret og vært med i forskjellige utvalg.

Lars Bjørn Gangås: Har vært medlem av kommunestyret i 4 perioder, har vært medlem av kontrollutvalget, E-verks styret og div hovedutvalg.

Knut Bonvik: Har vært merdlem av kommunestyret i 2 perioder, samt vært med i flere utvalg. Han er fortsatt aktiv på flere fronter.

Nils Prestmo: har vært medlem av kommunestyret i 3 perioder. han har vært medlem av forskjellige hovedutvalg, styremedlem og tidligere leder. Han har også vært medlem av kontrollutvalget der han fortsatt sitter. Nilos har også vært medlam av utvalg på fylkesnivå.

hedring årsmøte

Foto: LK

Etter at alle veteranene hadde fått sin utmerkelse holdt Kari Garberg en takketale. Der dro hun fram Arne Grønset som ikke ville bli hedret som en av veteran. han fikk en stor takk for den jobben han har gjort og fortsatt gjør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**