Kvalitetssikring av Bryne-skolen avvist

Fylkesutvalget avviste Venstres forslag om å kvalitetssikre nye Bryne vgs. For statlige prosjekter på over 750 millioner er det pålegg om å utføre ekstern kvalitetssikring. -Dette burde også være selvsagt for fylkeskommunen, sier Venstres Helge Solum Larsen. Han frykter at særlig usikkerhet knyttet til hva som er nødvendig oppgradering av det såkalte Trallfabygget kan endre prosjektet betydelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


-Det er betydelig usikkerhet kyttet til dette prosjektet nå, sier Solum Larsen. -Jeg tror ingen med sikkerhet kan si hva slags skole som nå blir bygget på Bryne.
Kuttene flertallet nå foretar i prosjektet forsinker nå også skolen, slik at avtalen med Time kommune ikke oppfylles. Fylkesrådmannens vurdering er at tiden til detaljplanlegging, anbud og bygging nå er så knapp at ferdigstillelse til skolestart 2014 vanskelig kan nås uten at dette påfører prosjektet store forseringskostnader. Slike forseringskostnader er ikke innarbeidet i budsjettet.

fylkesutvalget Rogaland fylkeskommune

Foto: Rogaland Venstre

Flertallet i fylkesutvalget, Høyre, Frp og Krf sendte skoleplanen i retur før nyttår for å få kutt i kostnader. Prislappen er redusert fra 763,2 mill.kr til 716,2 mill.kr. men det er grunn til å frykte at usikkerhet knyttet til tallene.

Kuttene som nå er vist innbærer:

Kostnadsreduksjon basert på å ta ut arealer og redusere kvalitet.
Nybygget er planlagt for ca 1266 elever. Forprosjektet viser et areal på ca 20.900 m2 som gir ca 16,5 m2 pr elev. Dette er relativt høyt for de studieprogrammene som er lagt til dette bygget. Brutto/netto faktoren er beregnet til 1,78 som også er høyt. Fylkesrådmannen har i FU sak 210/11 lagt inn flere tiltak som kan redusere arealene/kostnadene ved nybygget.
· Bruttoarealet kan reduseres med ca 880 m2 ved å kutte en akse i bygg A, og omdisponere deler av "vrimlearealet" til undervisningsareal.
· Takoppbygg og takhage i bygg B kan utgå.
· Mellombygget som forbinder bygg A og bygg B kan utgå.
· Det store auditoriet (medtatt i rom- og funksjonsprogrammet) kan utgå, eventuellt gjøres mindre.

I tillegg var følgende tiltak medtatt:
· Enkelte tekniske anlegg kan utgå.
· Standarden på utendørsarbeidene kan reduseres noe.
· Etasjehøyden kan reduseres noe i de øverste etasjene.
Etter en ny gjennomgang er følgende tiltak også vurdert på kuttlisten:
· Utendørs byggehall kan forenkles noe
· Sedum-mose på taket kan reduseres eller utgår
· Endre takkonstruksjonen på bygg B til isolert stålplatetak.
· Endre fasade fra tegl til platekledning med fibercementplate

Kutte arealer for bygg-fag i nybygget, legge byggfag i sin helhet i Trallfabygget.
Som en kompensasjon for at TIP ikke er lagt i nybygget, er det avsatt romslige arealer til dette studieprogrammet i Trallfabygget. Noe av dette er eksisterende verkstedslokaler, men det er også planlagt totalrenoverte verksteder. Teorirom er lagt til byggets 2. etasje som totalrenoveres.
De eksisterende verkstedene er romslige og fylkesrådmannens vurdering er at ca ¼ av disse arealene kan frigjøres for byggfag. Med dette kan hele byggfag få plass i Trallfabygget og de planlagte byggfagverkstedene i nybygget kan utgå. En slik omrokkering vil få noen konsekvenser for planleggingen av utearealet, fordi utendørs byggeområde for byggfag må flyttes. Det er utarbeidet noen skisser som viser at dette er fullt mulig uten at det går ut over kvaliteten i utendørsplanen. Endringen medfører en endring av reguleringsplanen, men fylkesrådmannens
vurdering er at dette bør kunne behandles som en mindre vesentlig endring. Behandlingen av endringen vil ikke påvirke den samlede framdriftsplanen. Ved denne løsningen vil en underetasje i nybygg B utgå. Det er utarbeidet skisser som viser at alle funksjoner kan få en fornuftig plassering selv om en underetasje utgår.

I foreliggende forprosjekttegninger inngår følgende arealer
· Nybygg ca 20900 m2 ca 1260 elever
· Ombygging i Trallfabygget tilsammen ca 8250 m2 ca 300 elever
Hvorav ca 4440 m2 blir kraftig ombygget ca 3810 m2 blir lettere oppgradert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**