– Ulike elever og ulike løsninger

Kristiansand Venstres Cecilie Nissen, holdt lørdag innlegg i den politiske debatten på årsmøtet i Agder Venstre. Her tok hun til orde for flere estetiske fag i skolen. – Å skape en skole som tar inn over seg at barn er forskjellige, er et viktig utgangspunkt for en moderne skolepolitikk, sa Nissen fra talerstolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– Vi er opptatt av hvordan barna våre skal delta i og forholde seg til en globalisert verden. Problemet er at skolesystemet vårt er lagt opp etter hvordan alt har blitt gjort i fortiden.

Cecilie Nissen uttrykte bekymring for hva dagen skolesystem skal føre med seg:

– Resultatet er mange dropouts og elever som ikke føler seg hjemme i den skolehverdagen vi kan tilby. Noen ønsker seg mer praktiske fag inn i skolen. Det er sikkert en god idé, men jeg etterlyser også mer estetiske fag i skolen, og mener disse fagene er sterkt undervudert.

Fra talerstolen slo Cecilie fast at dette er og bør være god Venstre-politikk:

– Alle skal ikke gjennom den samme kverna og ende opp på samme sted. Venstre med sitt sosialliberale og individvennlige perspektiv, er i posisjon til å hente frem det beste i den enkelte.

Cecilie Nissen 2011

Foto: WestFoto/Henning Vik

Cecilie Nissen er andre vara til bystyret og første vara til byutviklingsstyret for Venstre i Kristiansand. Hun er også en av Kristiansands mest markante kulturpolitiker. Til daglig er hun billedkunstner og daglig leder i Christianssands kunstforening. Les mer om Cecilie og hva hun jobber med her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**