Uttalelse: Stopp forhandlingene med Eritrea

Fylkesårsmøte i Rogaland Venstre har 5. februar vedtatt en uttalelse på årsmøte hvor det kreves at Norge umiddelbart stopper forhandlingene med Eritrea.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Asyls flytning immigrasjon

Foto: © Braendan Yong | Dreamstime.com

Regjeringen har den siste tiden igangsatt forhandlinger med Eritrea for å få til en avtale om tvangsreturnering av asylsøkere. Rogaland Venstre synes det er dypt problematisk at regjeringen går i forhandlinger med skrekkregimet i Eritrea, samtidig som landet blir sett på som en av verdens verste når det gjelder menneskerettigheter. Senest i desember i fjor styrket FN sine sanksjoner mot Eritrea nettopp med bakgrunn i menneskerettighetsbrudd.

Rogaland Venstre synes det er trist at regjeringen de siste årene stadig har ført en tøffere retorikk i asylspørsmålet. En returavtale med Eritrea vil åpne for at Norge kan returnere flyktninger som har fått avslag på sin søknad om asyl, men ved å inngå en slik avtale krysses en uakseptabel grense. Norge kan ikke inngå returavtaler med et hvilket som helst regime.

I Amnesty sin årsrapport for 2011 skriver de følgende om Eritrea: «utstrakte brudd på menneskerettighetene er rutine», og at «myndighetene bruker tilfeldige arrester, fengslinger og tortur for å ramme opposisjonen, og holder tusenvis av politiske fanger under elendige forhold, mange på hemmelige steder». Ifølge Amnesty blir folk som har flyktet fra Eritrea og søkt om asyl i andre land, anklaget for aktivt landsforræderi når de returnerer til hjemlandet. I mange tilfeller innebærer det fengsel og tortur.

Flere større organisasjoner har vært kritiske til Eritrea de siste årene. FNs høykommissær for flyktninger fraråder all retur av flyktninger til Eritrea, og Amnesty forteller at mennesker som har flyktet fra landet og søkt om asyl andre steder anklages for aktivt landsforræderi. Reporters without borders rangerer Eritra som land nummer 178 av 178 i pressefrihet.

Rogaland Venstre krever at Norge umiddelbart stopper forhandlingene med Eritrea.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**