Gratulerer med samenes nasjonaldag

Samenes nasjonaldag er felles for alle samer, om de bor i Norge, Sverige, Finland eller Russland. Det første samiske landsmøtet ble avholdt i Trondheim 6.februar 1917. Derav 6.februar som samenes nasjonaldag. Elsa Laula Renberg(1877-1931) var kvinnen som stod bak ideen om og virkeliggjørelsen av dette første samiske landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sameflagg

Foto: Ukjent

Elsa Laula ble født i Tärnaby, men ble i 1908 gift med reineier Thomas Renberg og de bosatte seg senere like sør for Mosjøen. Hun var ikke bare en forkjemper for landrettigheter, men også særlig opptatt av utdannelse. Selv utdannet hun seg til sykepleier og etter hvert jordmor. I 1904 ga hun ut boka: Inför Lif ock död. Dette skrivet omhandler samenes rettferdige kamp for å bevare sin kultur og egenart opp mot "storsamfunnet", og er i dag betraktet som en klassiker innen samisk politikk. Elsa Laula Renberg blir av mange i dag sett på som et ikon. Hun var en bemerkelsesverdig sterk og modig kvinne som gikk nye veier, både for seg og sitt folk. Årlig hedres hun på samenes nasjonaldag for sitt utrettelige og livslange arbeid for samiske rettigheter. Det holdes forestillinger om hennes liv på mange scener i flere land.

For oss som bor i Vefsn på Helgeland, som er en del av et sørsamisk kjerneområde, har vi et spesielt forhold til denne sterke kvinnen. Hun bodde store deler av sitt liv i våre nærområder og er også gravlagt på Dolstad Kirkegård.
Sørsamen Elsa Laula Renberg tilhører et folkeslag som også i dag utsettes for et sterkt press fra "storsamfunnet". Likevel har vi tro på at denne stolte og rike kulturen vil leve videre, både i sin mangesidige yrkesutfoldelse, med sitt språk og mange andre kulturelle uttrykk.

Vi i Vefsn Venstre gratulerer hele det samiske folket med feiringen av deres nasjonaldag!
Tom Kvitnes, Carola Karl Urvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**