Gjennomslag for Venstres politikk for å sikre næringslokaler i sentrum

Venstres Nicolay Corneliussen er svært fornøyd med at Kommunestyret etter anke vedtok at Britanniatorget fremdeles skal ha næring i to etasjer. -Vi må jobbe hardt for å opprettholde et levende Drøbak sentrum, mener han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Eierne av gården Britanniatorget i Storgaten 27 har søkt om bruksendring til bolig for næringslokalene som tidligere har huset blant annet likningskontor, folkeregister og Søndre Follo Tingrett.

Venstre mener at et godt sentrum krever både boliger og næring, og at en forrykket balanse i retning av boliger i tidligere næringslokaler vil være selvforsterkende. Partiet mener at det ikke kan aksepteres at næringsbygg i sentrum konverteres til bolig.

Nicolay Corneliussen

Foto: Ivar Ruud Eide

-I lys av at bolig kan gi høyere inntekt enn næringsbygg, er det nødvendig med konsekvent politikk på dette området for å stimulere gårdeiere til å satse på næringslokalene, heller enn å vente på at de blir tillatt omgjort til bolig, sier Corneliussen.

Det er i dag en stor overvekt av boliger i sentrum av Drøbak, og Frogn Næringsråd understreker i en høringsuttalelse at det er et marked for utleie av kontorer i Drøbak og at eksisterende næringslokaler må beholdes og holde tidsriktig standard.

Lenger nord i Drøbak forsøkte eierne av Jobu-bygget i lang tid å få lov å bygge boliger i hele bygningen, etter at de først gjorde om to etasjer til bolig. Da politikerne holdt fast på formålet, ble lokalene pusset opp og har i dag 40 arbeidsplasser.

-Gårdeiere som ikke klarer å leie ut sine næringsarealer bør ikke belønnes med at de skal bli omgjort til bolig. understreker Corneliussen, som er redd for at summen av mange små vedtak til slutt kan endre profilen i Drøbak Sentrum.

Les Corneliussens innlegg i kommunestyret her…

__________________

Fakta:

•På Lehmannsbrygga ble bare det minste av tre bygg næring.
•DnB-gården ble søkt omregulert med unntak av bakkeplan, men planen ble avvist.
•Jobu-bygget er revitalisert som kontorfellesskapet DesignHub
•Valgtekniske samarbeid med Ap, SV, Sp og KrF ga H-Frp-PP flertall i hovedutvalget, selv om de bare har 14 av 31 plasser i Kommunestyret. Dette kan innebære mange anker i denne perioden, slik som i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**