Ros til Venstre

Venstre og Trine Skei Grande skal ha ros for et konkret engasjement ved å fremme en egen klimamelding sier Arild Skedsmo, leder av WWFs klima- og energiavdeling. Dette etter at regjeringen for fjerde gang har utsatt sin egen klimamelding.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Jorda

Arild Skedsmo uttaler videre at regjeringen virker handlingslammet i det som burde være viktigste sak når de igjen utsetter klimameldening. Å anbefaler dermed Venstre å sette seg ned med Høyre og KrF for å finne de tre viktigste forslagene og fremme disse på stortinget. Skedsmo sier også at det er helt åpenbart at fortsatte utsettelser bare gjøre det vanskerligere å nå klimamålene og øker kostnadene!

Dette er utsettelsene:

•Stortinget vedtar klimamelding: 17.01.2008

Utsettelse 1: Stortinget forventet klimamelding fra regjeringen etter TO år: I løpet av 2010.

Utsettelse 2: Venstre etterspør melding. Senest i mai 2011 bekreftet Jens Stoltenberg to ganger at meldingen skulle komme i løpet av høsten 2011. Først i Stortinget 11. mai og deretter 25. mai.

Utsettelse 3: Erik Solheim utsetter meldingen midt i valgkampen 2011. 25.08.11 bekrefter Solheim på Dagsnytt 18 av meldingen utsettes igjen. Årsaken er katastrofen 22. juli:
– Solheim: "klimameldingen som ellers skulle kommet i desember, da kommer i januar eller februar som følge av situasjonen som vi alle har vært igjennom."
– Grossvoll: "Men ikke seinere enn februar?"
– Solheim: "Nei den kommer ikke senere enn det."

Utsettelse 4: Solheim bekrefter at meldingen kommer i juni overfor TV2. Solheim: "Dette er helt udramatisk".

Venstre vil peke på følgende nasjonale tiltak som viktige for å nå Regjeringens egne målsettinger i klimapolitikken:

– massiv kollektivsatsing
– forsert elektrifisering på sokkelen
– bedre støtteordning til fornybar energi
– rensing av gasskraftverk
– rensing av store punktutslipp fra industrien
– satsing på biodrivstoff
– økte tilskudd til fjernvarme, energiomlegging og energisparing
– massiv satsing på miljørettet forskning
– gå fra rød til grønn skatt

Her er Venstres klimamelding: Klimamelding

Les også:

WWF, Klimameldingen utsettes igjen – opposisjonen må vise konkret engasjement.
Aftenposten: Klimameldingen utsatt igjen!
Venstre:Klimameldingen utsettes for fjerde gang
Dagbladet: Høyre ber regjeringen droppe klimameldingen
Dagens næringsliv: Regjeringen kan ryke på klimameldingen
TV2: Regjeringen utsetter klimameldingen — igjen

Kenneth Berg
Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**