Uttalelse: Ny kurs

Det sosialliberale partiet Venstre er opptatt av at mennesker settes foran systemer. Vi mener Norge trenger en regjering med en ny og liberal kurs der enkeltmennesket settes i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre mener at en av vår tids største utfordringer er klimautfordringene. Vi trenger en regjering som fører en klar og offensiv miljøpolitikk, som er i stand til å lede samfunnet vårt over i lavutslippssamfunnet og som vil bevare naturen, miljøet og ressursene våre for en bærekraftig fremtid.

Venstre mener landet trenger en regjering som vil føre en human asyl- og innvandringspolitikk. Mennesker som kommer til Norge enten fordi de har et beskyttelsesbehov eller fordi de ønsker et bedre liv for seg og sine skal behandles med respekt og det må være selvsagt at de kan jobbe her i landet og forsørge seg og sin familie. Dette må også gjelde for de som venter på vedtak vedrørende oppholdstillatelse. Samtidig ønsker Venstre sikre samme rettigheter til norsk opplæring til innvandrerne uansett oppholdsgrunnlag. Gode norsk kunnskaper er nøkkelen til å klare seg bra i Norge.

Venstre mener det er viktig at det føres en ansvarlig økonomisk politikk, spesielt med tanke på bruken av oljepenger og ser på handlingsregelen som et selvfølgelig utgangspunkt. Nye overskudd må brukes til kloke investeringer i miljøvennlig infrastruktur og kompetanse for framtiden.
For å møte fremtidens utfordringer er det nødvendig med en storstilt satsing på forskning og utdanning. Dette er den eneste måten vi kan møte morgendagens utfordringer på og den eneste måten vi som nasjon, og våre innbyggere, kan være konkurransedyktig i fremtiden i vår globaliserte verden.

Venstre vil ha oppmerksomhet på de som faller utenfor. Velferdsordninger må treffe de som trenger det mest, og ikke smøres tynt utover dem som har mest fra før. Velferdsstaten må være et redskap som sikrer like muligheter og et godt sosialt sikkerhetsnett til de som trenger fellesskapets hjelp.

Klima, kunnskap, nyskapning og sosialt ansvar må være de sentrale prosjektene for en ny regjering. Det er her den sittende Ap-dominerte regjeringen har sviktet. Når regjeringspartiene taper flertallet i 2013, vil Norge få en ny regjering med utgangspunkt i dagens opposisjon. Venstre kan sitte i regjering med partier som støtter våre visjoner og løsninger for landet. Som opposisjonsparti vil Venstre opptre konstruktivt og søke samarbeid i saker hvor man har mulighet for å få gjennomslag for våre liberale løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**