Gnisten på 12 etasjer er skrinlagt

Filadelfia trekker planene om signalbygget Gnisten i 12 etasjer. De vil justere seg i henhold til kommunens ønsker og tilpasser seg Kvadraturplanen. Det betyr en byggehøyde på 4+1 etasjer langs Dronningensgate og seks etasjer mot Elvegata.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Saken om Gnisten ble i dag behandlet i byutviklingsstyret. Filadelfia varslet allerede i forkant av møtet at de ville trekke sine planer om 12 etasjer og tilpasse byggehøyde i henhold til kommuneadministrasjonens innstilling. Endringen kom etter signaler fra politisk hold om at planene om 12 etasjer ikke ville bli godkjent.

På møtet i byutviklingsstyret ble også innholdet i bygget drøftet. Planene om et stort kongressenter ligger fast og er positivt mottatt fra alle hold. Utbyggerne har videre varslet at det er helt avgjørende for prosjektet at det gis tillatelse till å bygge omsorgsboliger/sykehjem. Kommuneadministrasjonen var i utgangspunktet kritisk til dette da det allerede er høy tetthet av omsorgsboliger/sykehjem i sentrum, og da det er andre bydeler som har større behov for en slik utbygging først. Saken skal opp til endelig avgjørelse i bystyret 22. februar, og byutviklingsstyret har bedt om en nærmere avklaring fra kommuneadministrasjonen vedrørende dette punktet før behandlingen i bystyret.

Det ble også diskusjon rundt vern av hjørnebygningen Dronningensgate/Kronprinsensgate. I dette krysset er alle fire hjørnebygninger vernet i murbyplanen. Her gikk flertallet (FrP, H og KrF) inn for å tillate riving av det verneverdige hjørnebygget, noe Venstres representant Solveig Nilsen synes er svært uheldig:

– Etter Venstres mening er det fullt mulig å gjennomføre fornying og bygge nytt i dette kvartalet – men likevel ta vare på vernede bygninger og beholde dette kryssets særpreg!

Saken om Gnisten skal opp til endelig behandling i bystyret 22. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**