Organisering av politidistrikt i Nordland

Helgeland politidistrikt står i fare for å bli sammeslått med Salten politidistrikt. I den forbindelse har Alstahaug Venstres Hanne Nora Nilssen satt fokus på dette temaet i et leserbrev. Les hele leserbrevet ved å klikke deg videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Organisering av politidistrikt i Nordland

En arbeidsgruppe i Politidirektoratet har lagt fram en rapport om sammenslåing av politidistrikter i Norge. I rapporten er det vurdert tre nye alternativer, med henholdsvis 23, 18 og 15 politidistrikt. Politidirektoratets analyser viser at jo høyere antall distrikter som sammenslås, jo større er ressursmessige gevinstpotensialet. Helgeland politidistrikt vil bare bestå i ett av alternativene, mens i de to andre slås sammen med Salten politidistrikt.
I dag er det alt 27 politidistrikt i Norge. Til høsten vil også Justisdepartementet komme med en Stortingsmelding, hvor struktur er et av temaene som behandles i meldingen.

Politimesteren, politiets fellesforbund og politijuristene, alle på Helgeland, er skeptiske til en sammenslåing av Helgeland politidistrikt og Salten politidistrikt. Denne skepsisen deler også Alstahaug Venstre.

Målet med reformen er en mer effektiv og målrettet bruk av politiets ressurser. Punktet om endring av distriktsstruktur skaper naturig nok debatt. Sammenslåing av politidistrikt vil kanskje være riktig i noen tilfeller, mens det i andre tilfeller vil være enklere og mer effektivt å forbedre og effektivisere innen dagens struktur for å frigjøre mer ressurser.

Et politidistrikt med hele Nordland som område, vil bli stort og uhåndterlig under en administrasjon. Dette vil være negativt for publikum. Norsk politi har alltid spilt en aktiv rolle i lokalmiljøet, noe som er viktig for å kunne bekjempe vold og vinningskriminalitet, og for å kunne arbeide forebyggende. Med det geografiske mangfoldet som finnes i Nordland, og de lange avstandene innad i fylket, vil det by på store utfordringer å bevare den lokale forankringer politiet i dag kjennetegnes med. Vi må derfor sørge for at politiet på Helgeland fortsatt kjennetegnes ved en sterk lokal forankring, og jobbe videre for å bevare eksisterende inndeling av politidistrikt i fylket.

Hanne Nora Nilssen
Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**