Nytt styre i Inderøy Venstre

Nytt styre valgt på årsmøtet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Styre
Leder for 1 år: Øyvind T. Olsen (gjenvalg)
Styremedlem for 2 år: Unni Melting (ny)
Styremedlem for 2 år: Ann Kristin Jenssen (ny)
Varamedlem for 1 år: Rune Langfjæran (gjenvalg)
Varamedlem for 1 år: Bjørn Bakkhaug (ny)

Valgkomite
Leder for 1 år: Ketil Sundnes (gjenvalg)
Medlem for 1 år: Jonny Melting (ny)

Revisor for 1 år: Brynjar Brattgjerd (gjenvalg)

Alle enstemmig valgt.

Ikke på valg:
Styremedlem: Trond Ottersland
Styremedlem: Anders Vatn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**