Sykehussaken i lesebrev i Aftenposten

Øystein Sandvik har skrevet et leserberev som kommentar til repostasje i Aftenposten i vinter der tidligere styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge gir uttstykk for at det var en nærmest unison enighet i regionen om hans planer.
– I sin utredning om å legge ned akutten i Kristiansund “glemte” Almlid flere tusen oljearbeidere på sokkelen, kommenterer Sandvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Øystein Sandvik

Foto: nn

Øystein G. Sandvik er styremedlem i Kristiansund Venstre.

Hele innlegget som faksimile fra Aftenposten 14.02.12:

Faksimile Leserbrev 14.02.12

Foto: rh

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**