Årsmøtet debatterer Helsepolitikk

Buskerud Venstre avholder årsmøte på Kongsberg og diskuterer helsepolitikk akkurat nå

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hva vil vi med lokalsykehus og hvordan bør sykehusene organiseres? Hvordan skal vi få Samhandlingsreformen til å fungere og hvordan skal vi oppgradere det kommunale helsetilbudet?

Venstre har lagt fram et notat som et utgangspunkt for å diskutere helsepolitikk på kommende Landsmøte i april. Der blir det etterspurt en nasjonal plan for sykehusstruktur, som politikerne skal ha ansvar for. Videre settes det fokus på å definere minimumsstandard for et lokalsykehus, for å hindre utvanning av det regionale tilbudet.

Kommunene bør bygge lokalmedisinske sentra som kan samle kompetanse på helsetjensester som skal tilbys kommunalt. Sammen med distriktspsykiatriske sentre kan vi styrke tverrfaglige miljøer med helsekompetanse. Sammen med fokus på forebyggende arbeid kan Samhandlingsreformen bli bra for innbyggerne med et bedre lokalt tilbud.

Vi kommer tilbake med oppdatert info om Venstres helsepolitikk etter landsmøtet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**