Medvirkning og lokaldemokrati

Halden Venstre oppfordrer til innbyggermedvirkning i kommunens planarbeid i denne uttalelsen fra årsmøtet. Demokratiet er avhengig av bredt engasjement.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Et liberalt og demokratisk samfunn bygger på at hver enkelt av oss tar ansvar for og deltar i utviklingen av det samfunnet vi er en del av. Venstres folkevalgte bruker tilliten vi fikk ved valget til nettopp å gjøre slik medvirkning enklere, morsommere og viktigere.

Halden flyfoto

Foto: Bård Halvorsen, Høgskolen i Østfold

Bred medvirkning og helhetstenkning er det demokratiske grunnlaget for at ferdige planer skal bli realisert og tiltak innen samferdsel, miljø, helse, oppvekst, kultur og næringsutvikling skal virke etter hensikten.

Halden kommune er nå i gang med å utarbeide en planstrategi for Halden. Formålet med dette arbeidet, er å finne de viktigste utfordringene og mulighetene for Haldensamfunnet for at dette skal bli bakgrunnen for hele kommunens planarbeid, og de tiltak som blir iverksatt som følge av planene.

Mona Johnsen og Truls Breda

Foto: Frode Tennebø

Derfor oppfordrer Halden Venstre alle haldensere til å følge med på oppslag om medvirkning i såvel planstrategi som arbeid med kulturplan, ungdomsplan, sentrumsplan og andre planer. Vi trenger bredt engasjement, sterke meninger og gode ideer.

Slik kan vi gjøre Halden til en effektiv og trivelig kommune, og med rette være stolte av Haldens flotte egenart og bidragene fra hver enkelt av oss.

Uttalelse fra årsmøtet i Halden Venstre 20. januar 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**