Økonomistyring i åpenhet

Full åpenhet om kommunens økonomi er helt nødvendig for å løse kommunens økonomiske problemer skriver Venstres gruppeleder, Geir Helge Sandsmark, i dette innlegget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Åpenhetsplakaten

Foto: Linda Ness Rotihaug

I tillegg til at politisk åpenhet er en verdi i seg selv, er åpenhet også et viktig grep i kommunestyrets arbeid med å få kontroll over kommunens økonomi.

Formannskapet fikk dystre tall fra rådmannen i siste møte. 16. februar. Underskuddet for 2011 er nesten 130 millioner kroner og økonomitallene for januar viser høyere forbruk enn budsjettert. Prognosen peker også på inntektsvikt som et mulig problemområde.

Den pålagte månedlige rapporteringen, sammen med rådmannens anbefalinger til tiltak, er et nyttig og nytt grep for å få kontroll på økonomien. Den første oppgaven blir å sørge for at alle kommunalområdene driver innen vedtatt budsjett.

Med de tallene vi nå har på bordet, ser vi direkte hvor mye hvert område må redusere driften med for å komme innenfor budsjettert ramme for hele året. Det kan også bli aktuelt med ytterligere justeringer for å kompensere for eventuell svikt i inntektene.

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

Det er med andre ord slutt på å gjemme økonomistyringen bort i eget utvalg og forsøk på å skjule problemene med driftsunderskudd år etter år bak begrepet "regnskapsmessig overskudd". Begrepet er i og for seg riktig nok. Problemet er at bruk av fond, og for 2010 også bokføring av fordringer uten dekning, ble brukt til å kompensere for et urealistisk driftsnivå.

Derfor er det trist at AP, blant annet i siste formannskapsmøte, fortsetter med samme politiske spill, som ble brukt til å dekke over kommunens økonomiske utfordringer i forrige periode. En konsekvens av høstens valg er at økonomiske realiteter heretter blir lagt til grunn for styring av kommunen. Halden får ta til etteretning at når økonomien byr på utfordringer, forsøker AP å melde seg ut av virkeligheten.

Roar Günther Andersen, Geir Helge Sandsmark og Mona Johnsen

Foto: Esteban Reyes

Som varaordfører Lena Karlsen (H) sa til HA (15. februar), er flertallet klart for å ta upopulære, men nødvendige, beslutninger. Venstres gruppe er forberedt på dette. Den nye åpenheten om økonomien er nødvendig for å ta de riktige beslutningene og for at innbyggerne skal ha innsyn i den politikken vi fører.

Geir Helge Sandsmark
Gruppeleder for Venstre i Halden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**