Skoppum Vest – fortsatt det beste for fremtidens Horten

Jernbaneverkets (JBV) mulighetsstudie som ble lagt frem på torsdag var både godt og dårlig nytt for kommunen vår. Gledelig er det at uansett trasévalg videre sørover, vil jernbanelinjen gå utenfor Nykirke sentrum. Lite positivt er det at JBV fortsatt ønsker å utrede et alternativ uten stasjon i Horten, som en av fire mulige løsninger. Oslofjordregionen og Horten er i sterk og tiltagende vekst. Det vil være svært lite fremtidsrettet å bygge ny jernbane gjennom Vestfold uten stasjon ved alle de større byene, uavhengig av trasévalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


SV og Frp hevder nå at Skoppum vest-alternativet er lik ingen stasjon i Horten. Dette er ikke tilfelle. De fire alternativene gjennom Horten vil utredes parallelt. En trasé med jernbanestasjon vest for Skoppum er fortsatt et like reelt alternativ, og etter Venstres oppfatning fortsatt det klart beste for Horten. Dette alternativet er det eneste som kombinerer landskaps- og miljøhensyn med den positive klimaeffekten av flere togreisende.

kartutsnitt skoppum

At den lille geografiske avstanden mellom Bakkenteigen og Skoppum vest skal være avgjørende for om det i det hele tatt er trafikkgrunnlag i Horten for en stasjon eller ikke, faller på sin egen urimelighet. Vi må ikke se oss blinde på JBVs trafikkgrunnlagsberegninger som er basert på historiske modeller i forhold til befolkningsmønster og manglende korresponderende kollektivtilbud. Det er heller ikke gjort en realitetsbehandling av det faktiske behovet generert av høyskolens studenter og ansatte.

I formannskapet 23.januar bekreftet JBV at dersom kollektivkorrespondansen mellom en stasjon på Skoppum vest og høyskolen/kommunesentra blir løst på en bedre måte enn i dag, vil dette jevne ut forskjellene i trafikkgrunnlagsberegningene. Skal tog være et reelt alternativ til bil, må vi ha korresponderende buss, og tilstrekkelig med parkeringsplasser på stasjonen. Da vil toget brukes på regionale reiser selv om bilen skulle velges lokalt. Om stasjonen er på Bakkenteigen eller på Skoppum er ikke avgjørende for dette, da de aller færreste togreisende i vår kommune bor i gangavstand til Bakkenteigen uansett.

 Ola Elvestuen, Pernille Bruun-Lie, Eddy Robertsen og Hilmar Flatabø på nåværende Skoppum stasjon

Ola Elvestuen, Pernille Bruun-Lie, Eddy Robertsen og Hilmar Flatabø på nåværende Skoppum stasjon
Foto: Kåre Pettesen

Jernbanen bygges ikke som en kortsiktig løsning. Vi må tenke langsiktig. Det gjør Venstre. Dersom Horten skal huse 40 % flere innbyggere om 25 år, må vi se på hvilke arealer vi har til disposisjon. Vi har tatt til orde for en utvikling hvor det fremtidige boligmønsteret i Horten utformes slik at Horten, Kirkebakken og Skoppum vokser sammen (J-byalternativet). I stedet for en bro og jernbanetrasé som må slå inn i fjellet i nærheten av Kirkebakken ønsker Venstre at vi skal utnytte disse arealene til nye boliger. Da vil også en stasjon på Skoppum vest ha en naturlig plassering i forlengelsen av byen, tilrettelagt med gode kommunikasjoner til Bakkenteigen/Åsgårdstrand og Horten sentrum.

Et engasjert og enstemmig formannskap er tydelige motstandere av et Horten uten jernbanestasjon. Vi vet at det er store svakheter i beregningsmodellene til JBV. Vi vet at vi har større ambisjoner for kommunen vår enn det som kommer frem i dagens vedtatte planer. Vi vet at uavhengig av trasévalg er trafikkgrunnlaget i Horten høyt og økende. Det blir helt feil av SV og Frp å bruke et scenario ingen vil ha (Horten uten stasjon) til å torpedere et godt alternativ (Horten med stasjon på Skoppum vest). Dette fremmer ikke vårt felles mål om fortsatt jernbanestasjon i kommunen. Venstre står fast på dette målet, og vil fortsette å jobbe for en trasé og jernbanestasjon på Skoppum vest som er det beste for fremtidens Horten.

Nora Pernille D. Bruun-Lie

Pernille Bruun-Lie
Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**