Neglisjering av frivillighet

Brytteva Litleré Moi hadde i Budstikka denne uken et innlegg om manglende frivillighetspolitikk i Søgne

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Neglisjering av frivillighet

I vårt demokratiske system er frivillig sektor en viktig del. For lokalsamfunnene har frivillighet alltid hatt stor betydning.Faktisk er nordmenn det folk i verden som deltar mest i frivillig arbeid. I løpet av et år vil halvparten av folket på en eller annen måte ha deltatt i frivillighet.Mesteparten av dette frivillige arbeidet skjer innenfor kommunale tjenesteområder som kultur, fritid, helse og omsorg. På denne måten fører frivillighet til mere aktive, levende og rikere lokalsamfunn. Videre fører det å delta i frivillig arbeid til økt demokratisk kompetanse. Satt på spissen kan man godt si at frivillig arbeid fører til mer demokrati.

I stortingsmeldingen frivillighet til alle understrekes det at alle kommuner bør utvikle en egen frivillighetspolitikk. For et år siden ble det inngått en samarbeidsplattform mellom Kommunenes sentralforbund (KS)og Frivillighet Norge. Målet med denne plattformen er at det skal bli bedre samarbeid mellom kommunene og frivillig sektor. I følge denne avtalen bør kommunene utarbeide en lokal frivillighetspolitikk som tilrettelegger for frivillighet. For de fleste kommunene som har inngått avtaler med frivilligheten innebærer det også økonomisk støtte.KS har også sendt ut en veileder til alle kommunene i landet om hvordan kommunene kan utvikle en frivillighetspolitikk.

I høst søkte Frivilligsentralen i Søgne kommunen om 150.000 kroner i driftstilskudd.
Dette fant partiene som har styringen i Søgne at det ikke var midler til. V, Ap og SV – som la frem eget budsjettforslag – foreslo langt på vei å imøtekomme søknaden med 100. 000 kroner.

Når partiene som styrer Søgne ikke finner midler til Frivilligsentralen kan de umulig forstå hvilken verdi dette arbeidet har for vårt lokalsamfunn. Frivilligsentralen gjør blant annet mye viktig arbeid innenfor rusomsorg og psykiatri. I årene som kommer vil det også bli mer behov for frivillig arbeid innen helse-og omsorg når en større del av befolkningen blir eldre. Når Søgne kommune velger å se bort fra anbefalinger fra sentralt hold, og fra sin egen arbeidsgiver — og interesseorganisasjon KS, gjør de seg en stor bjørnetjeneste. På sikt vil det ha mange negative konsekvenser for innbyggerne.

Venstre vil på det sterkeste oppfordre kommunen til å utarbeide en frivillighetspolitikk ogta kontakt med de frivillige organisasjonene — herunder Frivilligsentralen — for å inngå en samarbeidsavtale.

Venstre vil arbeide for at frivilligheten skal ha gode betingelser ogønsker å ta vare på folks idealisme.

For Søgne Venstre

Brytteva Litleré Moi

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**