Vil ha elbilforlik i Stortinget

Venstre foreslo forrige uke å opprettholde avgiftsfritaket og fordelene for nullutslippsbiler til det er minst 100 000 nullutslippsbiler på veiene. Levanger Venstre har tidligere foreslått at kommunen skal ta i bruk elbiler i sin drift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Think City, elbil

Foto: Jan Harsem

I dag hersker det usikkerhet og uforutsigbarhet knyttet til dette all den tid det er de halvårlige budsjettbehandlingene i Stortinget som setter rammene for elbiler og andre nullutslippskjøretøy. Venstre tar nå til ordet for et bredt forlik på Stortinget knyttet til avgiftsfritak og fordeler for nullutslippskjøretøy som gjør det forutsigbart for produsenter, leverandører og brukere å satse på nullutslippskjøretøy. Les mer om Venstres elbilforslag her.

Levanger Venstre og elbiler

Heidi Flaten

Foto: Fotograf Hattrem

Venstres Heidi Flaten foreslo i kommunestyret i 2010 at Levanger kommune skulle begynne å ta i bruk elbiler i sin bilpark. -Sentrum har fire ladestasjoner klare for elbiler. Og snart får også Sykehuset Levanger og Magneten ladestasjoner.—Som en stor samfunnssektor er det viktig at kommunene og det offentlige bidrar til reduserte utslipp, sa Heidi Flaten den gangen. Les mer om Levanger Venstre og elbiler her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**