Guri Melby kommer til årsmøtet i Møre og Romsdal Venstre 25. og 26.februar

Sentralstyremedlem i Venstre Guri Melby kommer til årsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. Melby skal innlede til generell politisk debatt på formiddagen lørdag.

Etter lunsj samme dag blir Velferdsutvalget sitt fremlegg “En bedre helsepolitikk for den enkelte” presentert.

Ragnhild Helseth, nestleder i Møre og Romsdal Venstre, vil gi en presententasjon og innledning til helsepolitisk debatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Guri Melby

Foto: Cathrine D. Hagen

Velferdsutvalgets fremlegg er nå til behandling i fylkeslag og lokallag før det skal opp som sak på Venstre sitt landsmøtet til våren. Debatten på årsmøtet blir som ledd i denne politiske prosessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**