Program fylkesårsmøtet 2012

Her foreligger endelig program til Møre og Romsdal Venstre sitt årsmøte 25. og 26.februar 2012 i Ålesund. Møtet avvikles på Hotel Waterfront.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Programmet:

PROGRAM

FYLKESÅRSMØTE 2012
Hotel Waterfront, Ålesund 25.-26. februar

Laurdag

09.30 — 10.00 Registrering, Kaffi/te og noko å bite i

10.00 — 11.00 Kulturelt innslag
Helsing ved varaordførar i Ålesund, Geir Stenseth
Opning ved fylkesleiar Helge Hamre
Konstituering av fylkesårsmøtet
med val av møteleiarar, sekretærar, redaksjonskomité, teljekorps og fullmaktsnemnd

11.00 — 11.15 Gruppeleiar Iver Nordseth informerer om valet

11.15 — 11.40 Innleiing til generell politisk debatt v/sentralstyremedlem Guri Melby

11.40 — 12.30 Lunsj

Kulturelt innslag
12.30 — 14.00 Generell politisk debatt

14.00 — 14.10 Pause

14.10 -14.20 Fullmaktsnemnda orienterer

14.20-14.30 Redaksjonsnemnda informerer om innkomne framlegg

14.30-15.00 "En betre helsepolitikk for den enkelte"
Nestleiar i Møre og Romsdal Venstre Ragnhild Helseth innleier kring
Velferdsutvalet sitt arbeid

15.00-15.40 Helsepolitisk debatt

15.40-15.50 Pause m/kaffi og noko å bite i

15.50-16.00 Redaksjonsnemnda gjer greie for si innstilling

16.00-16.30 -rekneskap 2011
-kontingent 2013
-budsjett 2012 (herunder spørsmål om tilsetting av fylkes-sekretær)
-aktivitetsplan 2012

16.30-17.00 Resolusjons-debatt, vedtak på antal og kven av dei vi skal sende ut

19.00 Festmiddag med loddsal og anekdotar

Etter middagen:
Unge Venstre dreg på kino og har eige opplegg for kvelden, medan dei over 18 får eigen trubadur og dansemusikk inn i dei små timar på hotellet

Søndag

09.30-10.00 Vedtak resolusjonar

10.00-11.00 Årsmeldingar frå styret, Fylkesting-gruppa og Møre og Romsdal Unge Venstre

11.00-11.10 Pause

11.10-11.30 Leiar i val-/nominasjons-nemnda Frits Inge Godø orienterer

11.30-11.45 val (fylkesstyre, VO-utval, landsmøtedelegatar, revisorar, valnemnd)

11.45-12.00 Avslutning v/leiar Helge Hamre

12.15 Lunsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**