Inspirerende dager på fylkesårsmøtet for Møre og Romsdal Venstre

I alt 89 delegater fra hele fylket deltok på helgens årsmøte i Ålesund. Også mange medlemmer fra Unge Venstre i Møre og Romsdal var med da Venstrelagene var samlet på Hotell Waterfront. Sentralstyremedlem Guri Melby gjestet årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Guri Melby II

Foto: rh

Melby holdt et inspirerende innlegg om Venstre frem til 2013. Den positive utviklingen for Venstre danner et godt grunnlag for programarbeidet som nå foregår frem mot neste Stortingsvalg. Melby er innstilt som leder for programkomiteen for Stortingsprogrammet.

Årsmøtet ble åpnet av fylkesleder Helge Hamre. Varaordfører i Ålesund Geir Stenseth (FrP) ønsket delegatene velkommen til byen.

Varaordfører i Ålesund

Foto: rh

Iver Nordseth oppsummerte valget 2011

Foto: rh

Iver Nordseth, gruppeleder i Fylkestinget, holdt innlegg om politisk status i Møre og Romsdal etter kommune- og fylkestingvalget, der vårt fylket gjorde det beste valget for Venstre av alle fylkene i landet.

Unge Venstre har hatt en betydelig medlemsvekst det siste året og det er stor aktivitet, ble det meldt fra Fredrik Giske, leder for UV i fylket.

I sin innledning til generell politisk debatt sa Guri Melby blant annet at Venstre ønsker som prioritet 1 en ny regjering. Venstre ønsker ikke å blokkere for andre partier, samtidig som det er vanskelig å se for seg at Venstre skal sitte sammen med Fremskrittspartiet i regjering.

Fylkesleder Helge Hamre holdt første innlegg til generell politisk debatt. Engasjerte delegater tok ordet og mange var fremme på talerstolen. Innleggene handlet for de fleste om hvordan Venstre skal posisjonere seg i tiden frem mot neste Stortingsvalg.

Flere tok til ordet for at et samarbeid med FrP er mulig. Det kom også frem i debatten synspunkter på det motsatte, og at et samarbeid med FrP vil skremme velgere fra Venstre. Viktigheten av primært å fremme Venstre sin politikk og tydeliggjøre partiets ståsted som et liberalt parti, er det viktigste, mente flere.

Venstre skal først i 2013 ta stilling hvilke samarbeidpartier som er aktuelle i en eventuell regjering. Debatten på årsmøtet 2012 i Møre og Romsdal Venstre var kun starten på diskusjonen som skal gå frem til 2013.

Delegater på årsmøte 2012 MRV

Foto: rh

Sosial sammenkomst og festmiddag hører med på et fylkesårsmøte:

Venstrevott til Iver

Foto: rh

Gruppeleder i fylkestinggruppa Iver Nordseth fikk Venstrevotten, en hedersbetegnelse som gis til politikere i fylkeslaget som har gjort seg fortjent til denne utmerkelsen. Åse Marie Longva, Molde Venstre har tatt initiativ, og hun står for strikking og overlevering. , denne gang med hjelp av Frøydis Austigard.

Odd Williamsen. Vinnerlykke

Foto: rh

Odd Williamsen fra Kristiansund Venstre hadde hellet med seg i Ålesund Venstre sitt loddsalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**