Hilsen fra nyvalgt leder i Namsos Venstre, Nils J. Jørgensen

Da har vi lagt bak oss to årsmøter i Venstrefamilien:
Namsos Venstre avholdt sitt årsmøte torsdag 9. februar med godt oppmøte, med mer enn 20 deltagere til stede. Det var halvparten av det antallet som deltok på Nord Trøndelag Venstre sitt årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vårt årsmøte i Namsos var godt forberedt, med gode beretninger, og vi kan skryte av en økonomi som er under kontroll.
Undertegnede takker for tilliten han var til del ved å bli valgt som ny leder I Namsos. Med meg i styret fikk jeg en fin blanding av rutinerte, og nye, unge folk. Det tegner bra.

I Namsos har vi bygget oss godt opp etter den smellen vi fikk i forbindelse med bomprosjektet i Namsos for noen år siden. Et nødvendig, men upopulært prosjekt, som vi måtte betale for i oppslutning.
Etter 4 år i posisjon, og en hånd på rattet, må vi nå belage oss på opposisjonsarbeid både i Namsos og på fylket. Vi må huske at til forrige valg(2007) i Namsos var vi ikke mange mandater unna å få borgerlig flertall her i kommunen. Samarbeidet i valgkampen holdt bare ikke helt inn til mål. Til de neste valg skal vi være enda bedre forberedt

Jeg vil legge vekt på å utvikle et godt politisk samarbeid med de andre Venstrelagene i Namdalen. Personlig kan jeg ikke skjule min oppfatning av at vi i Namsos ikke får de posisjoner vi fortjener på fylkesplan ved å være det største lokallaget i Nord Trøndelag, sett medlemstall og aktivitet under ett.

Vi oppnår ikke makt og innflytelse ved å sitte hjemme når beslutningene fattes! Det betyr at vi namdalinger må begynne å møte opp på medlems- og årsmøter.

Årsmøte i Nord Trøndelag Venstre, 9. og 10. ble greit avviklet, ser en bort fra at regnskapet må gjøres på nytt, og godkjennes innen Landsmøtet. Tror nok noen savner mer av politisk debatt når vi samles fra hele fylket, men tidsskjemaet tillater vel ikke det.

Av tillitsverv vi fikk med oss derifra, var 4. vara til landsmøtet uttellingen .Vi annonserte ganske høylytt at neste årsmøte bør og skal avvikles Namsos, med sterkt preg av Rockebyen. Jeg tok sjansen på det uten å konferere mye med styret mitt akkurat. Håper på tilgivelse, siden jeg ikke hadde tillatelse. Så får vi se hva beslutningen lander på.
Vi satser vi på et årsmøte i 2013 som har tid og anledning til litt fest og moro, foruten årsmøtesaker og politisk debatt. I avviklingen synes jeg at hele laget vårt skal delta som vertskap og tilretteleggere. Vi vil også satse på deltagelse fra sentrale venstrefolk( hører du det Trine?)

Halve verdens befolkning bor snart i byer.
Det går mot Stortingsvalg neste år. La det ikke være tvil. Namdalen må stå samlet om sine kandidater, vi kan ikke være passive i denne nominasjonen. La oss håpe at toppkandidatene vil ha tillit både på Innherred og i Namdalen, og at nominasjonene starter tidlig med gode prosesser.
Rent taktisk og strategisk har jeg lenge vært av den formening at Venstre må ta innover seg at våre tilhengere tradisjonelt bor i byer og tettbygde strøk. Urbanvenstre må bli tydeligere. Vi skal ligge i sentrum av norsk politikk, og vår posisjon er ikke som » Sp light», etter mitt syn!

Atter en gang: Takk for tilliten, og velkommen til nesten 4 års aktivitet fram mot kommune- og fylkestingsvalg i 2015!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**