Valg på årsmøtet i Møre og Romsdal Venstre

Fylkeslagsleder Helge Hamre, Volda. Nestleder Ragnhild Helseth, Kristiansund, gjenvalgt for to år. Det samme ble sekretær Heidi Hogset fra Gjemnes. Sigurd Heiervang, Molde, fortsetter som kasserer. Som nytt styremedlem ble valgt Bjørn Wang, Midsund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Helge Hamre p¨å årsmøtet 2012

Foto: rh

Jim Erik Johansen, Fræna, hadde frasagt seg gjenvalg. Fylkesstyret takker Jim Erik for innsatsen i to år som styremedlem.

Varaplassene ble som følger:
1. vara: Tor Dyrhaug, Eide
2. vara: Tove N. Rokstad, Smøla
3. vara: Pål Grødahl, Ulstein

Revisorer:
Ragnar Bakken, Øskog
Johan Oppen, Midsund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**