FFK, fakta og følelser

Venstre har stor forståelse for at både folk og politikere ønsker å hjelpe FFK ut av en vanskelig situasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per E. Braseth-Ellingsen

Foto: Tommy Ødegaard

På tross av dette må politikere av og til ta et skritt tilbake, legge følelsene til side, og stille seg spørsmålet: “er dette et offentlig ansvar?”. I FFK-saken er svaret etter vår mening nei. Det er ikke et offentlig ansvar å involvere seg i profesjonell toppidrett. Spesielt ikke når de såkalt profesjonelle har opptredt særs uprofesjonelt. Ønsker FFK hjelp fra befolkningen bør man henvende seg direkte til befolkningen, og ikke via bakrom på Rådhuset.

Når saken om kommunal redningspakke kommer til bystyret vil Venstre be om en full utredning om kommunens direkte og indirekte engasjement i FFK. Gjennom eierskap i Fredrikstad Energi AS og Værste AS har kommunen et indirekte eierskap i FFK Sport AS på 16,2 %. Værste AS har ettergitt en stor andel av gjeld på 12,6 millioner kroner til FFK Sport AS, et selskap som har som formål å “stille risikokapital til rådighet for Fredrikstad Fotballklubb slik at klubben på nytt kan nå toppen i norsk fotball”. Er det virkelig et offentlig ansvar?

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**