—Rogalandsskolen skal ha høye ambisjoner

—Vi skal ha høye ambisjoner innen videregående skole da vi har et spesialisert næringsliv med høye krav til fagkompetanse, sa Venstres Svein Abrahamsen i debatten om kvalitet i den videregående skolen i Rogaland fylkesting i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Svein Abrahamsen

Foto: Haugesund Venstre

Kvalitetsmeldingen viser at Rogaland gjør det bedre enn gjennomsnittet av fylkene på de fleste områdene i den videregående skolen. —Samtidig har vi stort forbedringspotensial blant annet knyttet til frafall, sa Abrahamsen.

I sitt innlegg viste Abrahamsen til at Rogaland har en stor mangel på ingeniører. —Behovet for ingeniører vil være stort også i tiden framover. Ingeniørmangelen kan svekke konkurranseevnen til næringslivet i fylket vårt og ramme offentlig sektor, sa Abrahamsen.

Venstre vil ha en sterk satsing på realfag i Rogaland
Abrahamsen påpekte at dyktige og engasjerte realfagslærere er det aller viktigste for å utdanne flere og bedre elever innen realfagene. Han understreket at det er viktig for Venstre at de videregående skolene legger godt til rette for etter- og videreutdanning av realfagslærerne.

—Dette er viktig for kvaliteten på undervisningen innen et fagområde som er i stadig utvikling. Samtidig er dyktige og engasjerte lærere en sterkt medvirkende motivasjonsfaktor for at elevene velger å satse på realfag, sa Abrahamsen.

matte, naturfag, skole, undervisning, kalkulator

Foto: Kriss Szkurlatowski

De videregående skolene i Rogaland sliter med å få tak i nok kvalifiserte lærere innen realfagene som følge av sterk konkurranse med det private næringslivet, som kan tilby langt høyere lønninger. Dette kan på sikt gå utover kvaliteten på undervisningen og dermed næringslivet sitt fremtidige grunnlag for rekruttering og konkurranseevne. Abrahamsen understreket i sitt innlegg viktigheten med et tett samarbeid mellom fylkeskommunen og næringslivet.

—Realister og teknologer fra næringslivet som ønsker å arbeide på fulltid i den videregående skolen må kunne få fast ansettelse, samtidig som det legges til rette for at de kan ta praktisk-pedagogisk utdanning på deltid og få løpende veiledning av en erfaren lærer. Fylkeskommunen bør også styrke lektor-2 ordningen innen realfagene og etablere en “Teach First” ordning for nyutdannede ingeniører, sa Abrahamsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**